Kiedy samochód może być wywieziony na lawecie wbrew woli właściciela?

Usługi wywozu na lawecie są niezbędne nie tylko w przypadku awarii pojazdu lub po wypadku. Jak się okazuje, istnieją też przypadki, gdy samochód może być wywieziony i to wbrew woli jego właściciela.

 

Wywóz na lawecie przez służby miejskie

Najczęstszą sytuacją, gdy dochodzi do wywiezienia pojazdu, jest zaparkowanie go w miejscu, w którym została podana informacja, że zaparkowanie grozi możliwością odholowania. Co istotne, tak umieszczony pojazd z obiektywnego punktu widzenia wcale nie musi powodować dodatkowego zagrożenia, jednak ze względu właśnie przepisy, możliwe jest holowanie pojazdu na lawecie. Kolejną sytuacją jest zaparkowanie samochodu w miejscu, w którym pojazd stwarza bezpośrednie zagrożenie lub utrudnia ruch. W miastach nierzadko ma to miejsce w pobliżu linii tramwajowych, gdy niemożliwy jest bezpieczny przejazd tramwaju.

Uchybienia po stronie kierowcy

Poza nieprawidłowym zaparkowaniem, również czynniki związane bezpośrednio z kierowcą mogą skutkować wywiezieniem pojazdu na lawecie wbrew jego woli. Może mieć to miejsce wtedy, gdy pojazdem kierował nietrzeźwy, a samochodu nie można zabezpieczyć w żaden inny sposób.

Taka okoliczność może mieć miejsce dodatkowo wtedy, gdy okazało się, że kierowca samochodu nie posiada stosowanych uprawnień lub odebrano mu prawo jazdy. Jeśli także i w tej sytuacji pojazdu nie można przekazać innej osobie, również niezbędne będzie wywiezienie go na lawecie.

Nie zawsze z winy kierowcy

Ostatnim, jednak stosunkowo rzadkim przypadkiem jest konieczność wywiezienia pojazdu, jeśli utrudnia prowadzoną przez służby akcję ratunkową i to nawet wtedy, gdy został zaparkowany w prawidłowy sposób. Warto jednak dodać, że wówczas kierowca nie zostanie obciążony kosztami wywozu na lawecie.

Jak widać istnieje naprawdę szereg przypadków, gdy samochód może być wywieziony na lawecie wbrew woli właściciela. Głównie są to sytuacje wynikające z uchybień własnych kierowcy, choćby nieprawidłowego zaparkowania lub nieposiadania dokumentów zezwalających na prowadzenie takiego środka transportu.